Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 1-144 จบ (ครบทุกตอน)

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร  ในอดีตเมื่อ 600 ปี ก่อน เกิดสงคราม ที่มีปัญหามาจากเรื่องวัตถุดิบ Toriko แต่ละประเทศจึงออกล่าวัตถุดิบกับเชฟ แต่ว่ามีชายผู้หนึ่งได้นำอาหารไปให้ผู้นำแต่ละประเทศทำให้ผู้นำแต่ละประเทศรู้สึกพึงพอใจกับอาหาร และทำให้สงครามเริ่มยุติลง วัตถุดิบในตำนานก็ คือ GOD ซึ่งสามารถยุติสงครามนั้น ชายผู้นั้นได้ปิดผนึก GOD ซึ่ง GOD ได้ยุติสงครามลง แต่ว่าเป็นชนวนที่นำพาไปสู่ยุคสมัยใหม่ก็คือยุคกรูเมต์ โลกอยู่ในยุคกรูเมต์ ซึ่งวิทยาการทางอาหารเจริญถึงขีดสุด เป็นยุคสมัยที่อาหารขับเคลื่อนทุกสิ่งและวัตถุดิบหายากมีคุณค่ามหาศาล จึงได้ถือกำเนิดอาชีพ “นักล่าอาหาร” ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาวัตถุดิบหายากที่มีอยู่มากมายทั่วโลก และในยุคนี้ เมื่อพ่อครัวหนุ่ม “โคมัตสึ” ได้พบกับ”โทริโกะ” หนึ่งในจตุรเทพนักล่าอาหาร ผู้มีความปรารถนาที่จะค้นหาสุดยอดวัตถุดิบเพื่อจะมาเติมเต็มฟูลคอร์สของตนเอง การผจญภัยเพื่อตามล่าสุดยอดวัตถุดิบมากมายจึงได้เริ่มขึ้น

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 1

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 2

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 3

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 4

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 5

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 6

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 7

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 8

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 9

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 10

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 11

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 12

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 13

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 14

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 15

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 16

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 17

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 18

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 19

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 20

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 21

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 22

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 23

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 24

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 25

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 26

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 27

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 28

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 29

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 30

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 31

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 32

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 33

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 34

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 35

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 36

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 37

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 38

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 39

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 40

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 41

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 42

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 43

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 44

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 45

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 46

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 47

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 48

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 49

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 50

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 51

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 52

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 53

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 54

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 55

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 56

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 57

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 58

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 59

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 60

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 61

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 62

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 63

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 64

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 65

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 66

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 67

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 68

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 69

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 70

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 71

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 72

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 73

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 74

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 75

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 76

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 77

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 78

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 79

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 80

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 81

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 82

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 83

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 84

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 85

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 86

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 87

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 88

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 89

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 90

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 91

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 92

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 93

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 94

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 95

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 96

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 97

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 98

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 99

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 100

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 101

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 102

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 103

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 104

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 105

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 106

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 107

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 108

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 109

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 110

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 111

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 112

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 113

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 114

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 115

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 116

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 117

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 118

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 119

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 120

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 121

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 122

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 123

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 124

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 125

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 126

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 127

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 128

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 129

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 130

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 131

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 132

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 133

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 134

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 135

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 136

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 137

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 138

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 139

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 140

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 141

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 142

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 143

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย ตอนที่ 144 ตอนจบ