Potion-danomi de Ikinobimasu! แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ซับไทย EP 1-9

Potion-danomi de Ikinobimasu!

Potion-danomi de Ikinobimasu!

Potion-danomi de Ikinobimasu! แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! เรื่องราว ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพนักงานบริษัทหญิงธรรมดาหนึ่ง เกิดใหม่ที่ต่างโลกและสร้างโพชั่นที่โลกใหม่นั้น

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! EP 1

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! EP 2

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! EP 3

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! EP 4

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! EP 5

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! EP 6

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! EP 7

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! EP 8