Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimamana Hanayome Seikatsu wo Mankitsu Suru ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ซับไทย

Rishe Irmgard Weitzner ลูกสาวของ Duke มีความลับ: เธอเสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ปี และกลับมาในช่วงเวลานั้นเมื่อห้าปีก่อนที่การหมั้นหมายของเธอถูกยกเลิก เธอมีประสบการณ์กับวงจรเวลานี้มาแล้วหกครั้ง และใช้ชีวิตตลอดห้าปีนั้นด้วยวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ในฐานะพ่อค้า แพทย์ สาวใช้ อัศวิน และอื่นๆ อีกมากมาย บัดนี้ เมื่อเดินทางรอบที่ 7 แล้ว เธอตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่จนแก่และใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย แต่ทันทีที่เธอหนีออกจากปราสาทด้วยการตัดสินใจในใจ เธอก็ได้พบกับอาร์โนลด์ ไฮน์ มกุฏราชกุมารผู้โหดร้ายผู้ฉาวโฉ่แห่งอาณาจักรคู่แข่ง เขาบังเอิญเป็นคนที่ฆ่าเธอในช่วงชีวิตของเธอในฐานะอัศวิน แต่ตอนนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะชอบเธออย่างแปลกประหลาดAkuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimamana Hanayome Seikatsu wo Mankitsu Suru ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู และขอร้องให้เธอเป็นภรรยาของเขา ดังนั้น เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่และป้องกันสงคราม Rishe ใช้ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของเธอเพื่อเริ่มต้นชีวิตที่เจ็ดของเธอในฐานะเจ้าสาวของมกุฏราชกุมารของประเทศศัตรู

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 1

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 2

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 3

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 4

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 5

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 6

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 7

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 8

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 9

ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 10