Fumetsu no Anata e 2nd Season แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 1-16

Fumetsu no Anata e 2nd Season แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ยังไม่จบ

Fumetsu no Anata e 2nd Season แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอมตะถูกส่งมายังโลก และได้แปลงร่างเป็นเด็กชายที่อาศัยตัวคนเดียวที่เป็นเจ้าของหมาป่าร่างต้นหลังที่เด็กนั้นเสียชีวิต

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 1

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 2

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 3

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 4

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 5

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 6

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 7

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 8

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 9

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 10

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 11

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 12

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 13

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 14

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 15

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 16