Fumetsu no Anata e 2nd Season แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 1-7

Fumetsu no Anata e 2nd Season แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ยังไม่จบ

Fumetsu no Anata e 2nd Season แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอมตะถูกส่งมายังโลก และได้แปลงร่างเป็นเด็กชายที่อาศัยตัวคนเดียวที่เป็นเจ้าของหมาป่าร่างต้นหลังที่เด็กนั้นเสียชีวิต

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 1

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 2

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 3

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 4

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 5

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 6

แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 7