Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 135-193

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย Douluo Dalu Soul Land ภาค 1-3 ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 135

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 136

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 137

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 138

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 139

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 140

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 141

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 142

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 143

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 144

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 145

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 146

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 147

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 148

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 149

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 150

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 151

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 152

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 153

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 154

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 155

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 156

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 157

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 158

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 159

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 160

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 161

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 162

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 163

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 164

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 165

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 166

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 167

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 168

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 169

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 170

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 171

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 172

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 173

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 174

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 175

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 176

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 177

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 178

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 179

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 180

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 181

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 182

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 183

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 184

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 185

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 186

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 187

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 188

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 189

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 190

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 191

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 192

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 193