Stellar Transformation 4 การผันแปรของดวงดาว ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 1-4

Stellar Transformation 4 การผันแปรของดวงดาว ภาค 4

การผันแปรของดวงดาว ภาค 4

Stellar Transformation 4 การผันแปรของดวงดาว ภาค 4 เนื้อเรื่องภาคต่อของ Stellar Transformation 3 แต่ว่าเพื่อที่อยากจะได้การยอมรับจากพ่อ เขาได้เลือกการฝึกกำลังภายนอกที่เป็นเส้นทางการฝึกตนที่ยากและเจ็บปวดยิ่งกว่า หลายปีผ่านไปหลังจากการฝึกกำลังภายนอกที่ยาวนานทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น

Stellar Transformation 4 การผันแปรของดวงดาว ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 1

Stellar Transformation 4 การผันแปรของดวงดาว ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 2

Stellar Transformation 4 การผันแปรของดวงดาว ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 3

Stellar Transformation 4 การผันแปรของดวงดาว ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 4