Douluo Dalu Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 1-237

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ศิษย์ชั้นนำของตระกูลถังถานผู้ซึ่งเรียนรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิกายภายในได้กระโดดออกจากหน้าผาเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของเขา ด้วยตัวตนอื่นเขาเข้าสู่อีกโลกที่เต็มไปด้วย Martial Souls ชื่อ Soul Land วิญญาณการต่อสู้ของเด็กแต่ละคนจะถูกปลุกขึ้นมาในวิหารวิญญาณการต่อสู้เมื่อพวกเขาอายุหกขวบ Soul Land จอมยุทธ์ภูติถังซาน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชหรืออาวุธประเภท Martial Soul สามารถช่วยกิจวัตรประจำวันของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีเกียรติสูงสุดใน Soul Land ซึ่งเป็นปรมาจารย์วิญญาณ Tang Tang สานการเดินทางของเขาให้เป็นปรมาจารย์วิญญาณจากหมู่บ้าน Saint of Soul พร้อมกับความฝันของเขาที่จะรื้อฟื้นตระกูล Tang เมื่ออาวุธลับของกลุ่มของ Tang ไปถึง Soul Land เมื่อวิญญาณแห่งการต่อสู้ของ Tang San ถูกปลุกขึ้นมาเขายังคงสามารถสร้างช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ของกลุ่ม Tang ได้หรือไม่?

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 1

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 2

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 3

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 4

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 5

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 6

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 7

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 8

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 9

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 10

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 11

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 12

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 13

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 14

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 15

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 16

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 17

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 18

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 19

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 20

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 21

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 22

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 23

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 24

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 25

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 26

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 27

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 28

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 29

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 30

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 31

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 32

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 33

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 34

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 35

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 36

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 37

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 38

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 39

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 40

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 41

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 42

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 43

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 44

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 45

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 46

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 47

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 48

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 49

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 50

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 51

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 52

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 53

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 54

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 55

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 56

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 57

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 58

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 59

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 60

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 61

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 62

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 63

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 64

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 65

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 66

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 67

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 68

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 69

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 70

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 71

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 72

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 73

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 74

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 75

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 76

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 77

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 78

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 79

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 80

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 81

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 82

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 83

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 84

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 85

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 86

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 87

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 88

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 89

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 90

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 91

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 92

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 93

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 94

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 95

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 96

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 97

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 98

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 99

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 100

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 101

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 102

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 103

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 104

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 105

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 106

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 107

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 108

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 109

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 110

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 111

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 112

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 113

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 114

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 115

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 116

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 117

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 118

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 119

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 120

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 121

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 122

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 123

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 124

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 125

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 126

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 127

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 128

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 129

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 130

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 131

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 132

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 133

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 134

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 135

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 136

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 137

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 138

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 139

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 140

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 141

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 142

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 143

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 144

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 145

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 146

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 147

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 148

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 149

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 150

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 151

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 152

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 153

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 154

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 155

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 156

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 157

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 158

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 159

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 160

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 161

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 162

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 163

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 164

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 165

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 166

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 167

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 168

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 169

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 170

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 171

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 172

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 173

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 174

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 175

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 176

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 177

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 178

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 179

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 180

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 181

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 182

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 183

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 184

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 185

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 186

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 187

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 188

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 189

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 190

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 191

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 192

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 193

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 194

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 195

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 196

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 197

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 198

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 199

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 200

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 201

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 202

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 203

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 204

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 205

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 206

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 207

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 208

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 209

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 210

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 211

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 212

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 213

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 214

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 215

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 216

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 217

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 218

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 219

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 220

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 221

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 222

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 223

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 224

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 225

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 226

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 227

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 228

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 229

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 230

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 231

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 232

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 233

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 234

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 235

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอนที่ 236