Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 1-17

Salted Fish (Xian Yu Ge)

Salted Fish (Xian Yu Ge)

Salted Fish (Xian Yu Ge) Xian Yu Ge เป็นปลาเค็มที่ขึ้นบ้านป้าของเขาและอยู่อย่างเกียจคร้านตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม ด้วยสไตล์การทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ เขามักจะพบกับวิกฤตการเอาชีวิตรอด และมักจะทำงานรอบเกาะอยู่เสมอ ในระหว่างกระบวนการนี้ Xian Yu Ge ค่อย ๆ คุ้นเคยกับผู้อยู่อาศัยแปลก ๆ ของเกาะ และเขาก็ค่อย ๆ ได้รับความรักใคร่ในครอบครัวและมิตรภาพกับพวกเขา ด้วยการมาถึงของเทศกาล Fish God ประจำปี เรื่องราวประจำวันสุดฮาของ Xian Yu Ge ถูกเปิดเผย

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 1

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 2

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 3

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 4

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 5

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 6

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 7

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 8

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 9

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 10

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 11

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 12

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 13

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 14

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 15

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 16

Salted Fish (Xian Yu Ge) ซับไทย ตอนที่ 17