Kuiba: Different Way ซับไทย ตอนที่ 1-7

Kuiba: Different Way

Kuiba: Different Way

Kuiba: Different Way เรื่องราวเกิดขึ้นใน Lingshan ที่ซึ่งกลุ่มคนที่ “สิ้นหวัง” รวมตัวกันบนโลก ส่วนใหญ่เป็นคนจน เลวทราม หรือชั่วร้ายอย่างยิ่ง ถูกสังคมในหลิงซานทอดทิ้ง นี่คือจุดกำเนิดของ Kuiba Mi Lin รุ่นที่สี่ สวรรค์พยายามหา Kuiba อย่างไม่เป็นผล

Kuiba: Different Way ซับไทย ตอนที่ 1

Kuiba: Different Way ซับไทย ตอนที่ 2

Kuiba: Different Way ซับไทย ตอนที่ 3

Kuiba: Different Way ซับไทย ตอนที่ 4

Kuiba: Different Way ซับไทย ตอนที่ 5

Kuiba: Different Way ซับไทย ตอนที่ 6

Kuiba: Different Way ซับไทย ตอนที่ 7